Logotypy programu Pomoc techniczna, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz flaga Unii Europejskiej

Krajowy Program Renaturyzacji Wód Powierzchniowych

3 października 2019 r.

Opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych jest jednym z działań ujętych w aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW).

Czytaj więcej

TEMAT RZEKA. O renaturyzacji, czyli planach poprawy stanu wód

30 września 2019 r.

W ostatnią niedzielę września obchodzony jest Światowy Dzień Rzek. To doskonała okazja, aby porozmawiać na ich temat.

Czytaj więcej

Na stronie KE dostępne są tłumaczenia oceny realizacji Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej

24 września 2019 r.

Dwie dekady unijnej polityki wodnej i prawa wodnego przyniosły zmiany. Tendencja ciągłego pogarszania się jakości wody została odwrócona – wynika ze sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonania Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej.

Czytaj więcej

Awaria w oczyszczalni ścieków „Czajka”

17 września 2019 r.

Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni „Czajka” doszło pod koniec sierpnia. W jej efekcie nieczystości były w całości zrzucane do Wisły. 14 września zrzut ścieków został wstrzymany, wszystkie odprowadzane ścieki trafiają już do oczyszczalni.

Czytaj więcej

Zapraszamy do oglądania programu „Projekt woda”

5 sierpnia 2019 r.

„Projekt woda” jest cyklicznym programem Telewizji Polskiej, realizowanym przez stację TVP3 Szczecin, poświęconym różnym aspektom gospodarki wodnej. Każdy odcinek przybliża widzom tematykę związaną z działaniami prowadzonymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, porusza aktualne problemy energetyki wodnej, budownictwa wodnego, żeglugi śródlądowej, jak również taryf opłat za wodę i ścieki.

Czytaj więcej

Wody Polskie przekazują ponad 22 mln zł na badania jakości wody

15 lipca 2019 r.

Dzięki ponad 22 mln zł dofinansowania od Wód Polskich do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska i Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ trafi nowoczesny sprzęt do badania jakości wody. 4 lipca 2019 r. w Warszawie Prezes Wód Polskich Przemysław Daca oraz Paweł Ciećko Główny Inspektor Ochrony Środowiska podpisali umowę w tej sprawie.

Czytaj więcej

W Bydgoszczy odbyła się konferencja Stop Suszy!

2 lipca 2019 r.

Bydgoską konferencję, odbywającą się 18 czerwca, otworzył Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Minister zapowiedział rozpoczęcie programu, którego celem jest dwukrotne zwiększenie retencji. Obecnie utrzymuje się ona w Polsce na poziomie 6,5%. Koszt inwestycji zaplanowanych w ramach Programu rozwoju retencji jest szacowany na 14 mld zł. Działania są zaplanowane na 7 lat.

Czytaj więcej

Powstała animacja dotycząca inwestycji w ramach II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

14 czerwca 2019 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opracowało animację na temat procedury uwzględniania inwestycji w II aPGW.

Czytaj więcej

Światowy Dzień Środowiska

5 czerwca 2019 r.

5 czerwca w ponad 100 krajach, w tym Polsce obchodzony jest Światowy Dzień Środowiska (ang. World Environment Day).

Czytaj więcej

Konsultacje internetowe projektu wykazu jednolitych części wód powierzchniowych ze wskazaniem silnie zmienionych i sztucznych części wód

23 kwietnia 2019 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach wykazu jednolitych części wód powierzchniowych ze wskazaniem silnie zmienionych i sztucznych części wód. Potrwają one do 7 maja 2019 r.

Czytaj więcej

Spotkania konsultacyjne dot. projektu wykazu jednolitych części wód powierzchniowych ze wskazaniem silnie zmienionych i sztucznych części wód

11 kwietnia 2019 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, zaprasza na spotkania konsultacyjne poświęcone dyskusji nad projektem wykazu silnie zmienionych i sztucznych części wód (SZCW i SCW). Spotkania konsultacyjne odbędą się 9 maja 2019 roku we Wrocławiu przy ul. Zaolziańskiej 1 (Q Hotel Plus) oraz 15 maja 2019 roku w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 (Golden Floor Tower).

Czytaj więcej

Powstaje Plan przeciwdziałania skutkom suszy

28 marca 2019 r.

To pierwszy tak kompleksowy projekt działań w tej dziedzinie w naszym kraju. Już ponad 3,5 tys. interesariuszy otrzymało ankietę Stop Suszy. W tym roku rozpoczną się półroczne konsultacje społeczne Planu. Zakończenie prac nastąpi do końca 2020r.

Czytaj więcej

Zaczął działać Krajowy Portal ISOK - Informatyczny System Osłony Kraju

13 marca 2019 r.

Krajowy Portal ISOK to publiczny portal publikujący szereg informacji dotyczących zagrożeń, meteorologii i hydrologii. Realizacja systemu ISOK umieści Polskę w szeregu krajów, które w nowoczesny sposób zarządzają bezpieczeństwem własnego społeczeństwa i gospodarki oraz skutecznie minimalizują ryzyka i straty spowodowane wystąpieniem katastroficznych zjawisk naturalnych.

Czytaj więcej

Powstał katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania

6 lutego 2019 r.

Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, kierującego wówczas działem gospodarki wodnej w Polsce.

Czytaj więcej

Odbyła się konferencja nt. wykazu obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk i gatunków od wód zależnych

18 stycznia 2019 r.

W dniu 9 stycznia w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana w ramach etapu I zadania „Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód wraz z opracowaniem rejestru wykazów obszarów chronionych”.

Czytaj więcej
 BernadettaSara

Zasoby wodne tematem panelu na COP24

21 grudnia 2018 r.

W Katowicach odbyła się 24. Sesja Konferencji Stron Konwencji ws. Zmian Klimatu. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 20 tysięcy osób z 190 krajów, wśród nich: politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i sfery biznesu.

Czytaj więcej

Odbyła się konferencja nt. metodyk wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód

27 września 2018 r.

W dniu 11 września 2018 roku w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja organizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, poświęcona dyskusji nad metodykami wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód powierzchniowych w kontekście ich weryfikacji i aktualizacji.  

Czytaj więcej

Konferencja nt. metodyk wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód

23 sierpnia 2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, zaprasza na ogólnopolską konferencję poświęconą dyskusji nad metodykami wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód powierzchniowych w kontekście ich weryfikacji i aktualizacji.

Czytaj więcej
Biebrza, Podlasie

Ankietyzacja: W trosce o dobry stan wód

17 sierpnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 15 ust. 3 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz 328 obowiązującej ustawy Prawo wodne, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczęło ankietyzację jednostek odpowiedzialnych za realizację działań wskazanych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami.

Czytaj więcej

Światowe Dni Morza w Szczecinie

13 czerwca 2018 r.

Od godziny 10.00 pracownicy PGW Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej są już na Łasztowni. Nasze stanowisko z atrakcjami dla najmłodszych odwiedziła ponad setka przedszkolaków ze Szczecina.

Czytaj więcej
Bryza z Papierni

Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące metodyki szacowania przepływów środowiskowych w Polsce

23 kwietnia 2018 r.

W ramach „Opracowania II aktualizacji PWŚK i aPGW na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę ich opracowania” trwają prace nad ostateczną metodą określania przepływów środowiskowych, które mają stać się ważnym elementem gospodarowania wodami w Polsce od 2021 r. Planowany termin zakończenia zadania pn. „Wdrożenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce” to listopad 2018 r.

Czytaj więcej
Przemysław Gruszecki

Przepływy środowiskowe na konferencji w Warszawie – materiały do pobrania

27 marca 2018 r.

21 marca w Golden Floor Tower w Warszawie odbyła się konferencja dotycząca wdrożenia metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce.

Czytaj więcej

22 marca 2018 r. Światowym Dniem Wody

20 marca 2018 r.

Na całym świecie każdego roku, dokładnie 22 marca, celebrowany jest Światowy Dzień Wody. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 roku. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Natura dla wody”.

Czytaj więcej
Zapora w Porębce

Konferencja nt. wdrożenia metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce

9 marca 2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza na ogólnopolską konferencję na temat metodyki szacowania przepływów środowiskowych w Polsce. Konferencja odbędzie się w przededniu Światowego Dnia Wody.

Czytaj więcej
Bądźmy odpowiedzialni

Powstał film informacyjny dotyczący II aPGW, zapraszamy do oglądania

23 lutego 2018 r.

W ramach prowadzonych działań promocyjnych projektu „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami …” Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyprodukowało film z udziałem młodego, polskiego aktora Mateusza Winka, którego mogą Państwo pamiętać z zabawnej komedii „Listy do M2” i „Listy do M3”. Zapraszamy na seans.

Czytaj więcej
Wody Polskie

Przemysław Daca Prezesem Wód Polskich

18 stycznia 2018 r.

17 stycznia 2018 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk powołał Przemysława Dacę na stanowisko Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dotychczasowemu zastępcy dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ akt powołania na nowe stanowisko wręczyli Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ Anna Moskwa oraz Sekretarz Stanu w MGMiŻŚ Jerzy Materna. W przekazaniu dokumentów w siedzibie Wód Polskich w Warszawie uczestniczyli zastępcy prezesa Wód Polskich Iwona Koza i Mateusz Balcerowicz oraz dyrektor Andrzej Kulon.

Czytaj więcej
Logo Wód Polskich

Wody Polskie głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w Polsce

3 stycznia 2018 r.

1 stycznia 2018 r. powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju.

Czytaj więcej
Logo Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

Ruszyły prace związane z IIaPGW i IIaPWŚK

31 sierpnia 2017 r.

Trwają prace zmierzające do przygotowania i opublikowania drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami i programu wodno-środowiskowego kraju. Konieczność weryfikacji i aktualizacji obu dokumentów wynika z zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej i ustawy Prawo wodne.

Czytaj więcej
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK